HISTORIEK

In ons architectenbureau, opgericht in 1979 als éénmanszaak en in 2002 omgevormd tot de BVBA Architectenbureau Jan Van Bogaert, gaat ervaring hand in hand met creatieve frisheid. Ons team realiseert graag uw wensen. 

Architect-zaakvoerder Jan Van Bogaert: ° Beveren 1953

1976: afgestudeerd aan de Artesis Hogeschool - departement Ontwerpwetenschappen - te Antwerpen
1979: zelfstandig architect
2002: postgraduaat architect-deskundige aan KUL
2008: label energiebewust architect

MEDEWERKER

Arch. Kristof De Lange - ° Dendermonde 1984 - afgestudeerd in 2007

aan de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst te Gent-departement architectuur.
2010: erkenning EPC-verslaggever

VASTE PARTNERS

Vaste partners m.b.t. ondersteuning op het gebied van duurzaamheid / stabiliteit / technische uitrustingswerken / EPB-verslaggeving en veiligheidscoördinatie

ERVARING + CREATIVITEIT = MEERWAARDE

Reeds meer dan 30 jaar staat ons architectenbureau ten dienste van een gevarieerd cliënteel, daarbij voortdurend geïnspireerd door jonge, talentvolle medewerkers met frisse ideeën.
Wij benaderen elke nieuwe opdracht vanuit een creatieve invalshoek, waardoor steeds een 'onverwachte meerwaarde' wordt gecreëerd voor de opdrachtgever.
Wij zoeken steeds, in nauw overleg met elke opdrachtgever, naar de ideale oplossing. Elke opdracht is daarom maatwerk.

WAAROM?

Wij hanteren steeds het 'WAAROM'-principe': elk gegeven wordt ontleed op haalbaarheid en specifieke meerwaarde en daardoor bieden wij meer dan louter functionele oplossingen !

PARTICULIEREN + OPENBARE BESTUREN

Naast ons uitgebreid partikulier cliënteel werken wij ook regelmatig voor openbare besturen. Wij zijn vertrouwd met de specifieke administratie voor het organiseren van openbare aanbestedingen en contacten met subsidiërende overheden.

VERBOUWINGEN

Bij ons geen 'twaalf in een dozijn' oplossing !
Elke opdracht is maatwerk : samen met u gaan wij op zoek naar uw haalbare droomwoning.
Verbouwingsopdrachten zijn steeds moeilijker en complexer dan nieuwbouwprojecten. Bestaande gebouwen worden eerst bouwtechnisch onderzocht op hun bouwgebreken en altijd opgewaardeerd volgens hedendaagse eisen van functionaliteit, duurzaamheid, brandveiligheid, toegankelijkheid, enz.
Bij onze referenties kan u een waaier van reeds gerealiseerde projecten bekijken.

ADVIES

U kan bij ons reeds terecht voor advies bij aankoop van een grond of pand en wij blijven uw deskundige raadgever gedurende gans het bouwproces tot bij de oplevering.

ENERGIEBEWUST

Ons bureau is aangesloten bij een lijst van architecten die zich willen profileren als energiebewust. Door woningen te ontwerpen met een laag E-peil werken wij actief mee aan de verbetering van de energieprestatie (EPB) Eventueel kunnen wij zelf ook instaan voor de energieverslaggeving van uw project.

E-peil?

Dit is de mate waarin aan de EPB-regelgeving wordt voldaan. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning. Voor nieuwbouwwoning is sinds 2012 het maximum E-peil wettelijk vastgelegd op E-70.

Nut van EPB

Op termijn wordt hierdoor een aanzienlijke energiebesparing gerealiseerd, wat gunstig is voor het leefmilieu en de energiefactuur van de gebruiker.